Vydáno dne 1. 7. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D28x přečteno

Tento název nese projekt zpracovaný v uplynulých letech a měsících na základě pasportu zeleně v Olešnici. Projektová dokumentace posouzená Agenturou ochrany přírody a krajiny a odborem životního prostředí MěÚ v Boskovicích se stala součástí dokumentace k žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím MAS Boskovicko Plus z Operačního programu Životní prostředí. Financování tohoto projektu je 60 % z dotace a 40 % z rozpočtu města. Náklady města byly zahrnuty do schváleného rozpočtu města Olešnice. Výše uvedené okolnosti propadu daňových příjmů byly důvodem k pochybnostem o realizaci projektu. Rozpočet projektu počítal s náklady 4,372 mil. Kč. V opakovaném výběrovém řízení na dodavatele přišla nabídka, která s ohledem na realizaci z větší části v příštím roce byla 2,371 mil. Kč. Tedy 2 mil. Kč úspory na projektu. Vlastní zdroje města po předchozích úhradách faktur za přípravu projektu jsou necelý 1 mil. Kč. S ohledem na poskytnutí kompenzačního příspěvku od státu, který byl výše zmíněn, a s výnosem z prodeje dřeva je možné tento projekt realizovat v rámci současného rozpočtu, větší část nákladů pak z rozpočtu roku příštího.

Rekonstrukce zeleně se týká náměstí, ulice Trpínské a ulice Cihelna, okolí koupaliště, zeleně u evangelického hřbitova, ulice Rovečínské, distanční zeleně u Piskačova sadu, zahrady kulturního domu a ulice u katolického hřbitova. V řešené ploše je 11 920 m2 zeleně.

Zásadním opatřením jsou zásahy u stávajících stromů. Padající větve či vyvrácené stromy byly v minulosti na území naší republiky příčinou mnoha úrazů, dokonce smrtelných. Abychom tomu předešli, bude proveden výchovný zdravotní či bezpečnostní řez u 157 vzrostlých stromů. Dalších 102 stromů bude vysázeno. Vysazeno též bude 6 882 ks keřů a 555 ks trvalek a okrasných travin. Část prací bude provedena na podzim letošního roku, větší část pak do června roku následujícího. Ještě další tři roky bude dodavatelská firma provádět nezbytnou údržbu a dosazování jako následnou péči. Projektová dokumentace je již několik měsíců vystavena na nástěnkách v průjezdu radnice.

Jestliže v obecních lesích probíhá kalamitní těžba dřeva, je jistě dobré, když část výnosu z prodeje tohoto dřeva se vrátí do rekonstrukce zeleně v Olešnici.