Vydáno dne 1. 7. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D19x přečteno

Pobyt velké části obyvatel v průběhu opatření vlády v souvislosti s Covid – 19 znamenal i výrazně vyšší produkci odpadů. Řada občanů se věnovala úklidu a při omezeném provozu sběrného dvoru byla sběrná hnízda nadměrně využívána. Bohužel často k odkládání odpadů, které do sběrných nádob na separovatelný odpad ani zdaleka nepatří.

Nejhorší situace byla dlouhodobě u sběrného místa při frekventované ulici Křtěnovské u večerky. Tam odkládali směsný komunální odpad a dokonce stavební odpad projíždějící řidiči i stavební firmy i další podnikatelé.  Z tohoto důvodu byly kontejnery městem pořízené pro olešnické občany přemístěny do ostatních sběrných hnízd a toto sběrné hnízdo bylo zrušeno. Kontejner pro odkládání využitelných oděvů pro charitativní účely byl přemístěn na parkoviště k mateřské škole.

Protože náklady na likvidaci odpadů rozhodnutím vlády budou každoročně zvyšovány o vyšší poplatek za skládkování, je třeba hledat řešení k optimalizaci odpadového hospodářství. V červnu tak proběhlo zjištění faktického množství a objemu separovatelných odpadů ze sběrných nádob na směsný komunální odpad. Jednalo v den svozu o vysypání cca dvaceti popelnic ze svozového vozu na hromadu a pak jeho vytřídění a zvážení. Po obdržení výsledku budeme čtenáře informovat. Výsledek poslouží také k návrhu opatření pro optimalizaci odpadového hospodaření ve městě.